РАЗТВОРИ

Контактните лещи се нуждаят от редовно почистване и дезинфекция, за да се предотвратят очни инфекции. 

 Разтвор за контактни лещи  ZEISS All-in-one ADVANCE - универсален разтвор за контактни лещи от всеки тип. 
Разтворът за контактни лещи, освен за почистването на контактните лещи, силно се препоръчва за почистване и на техните контейнери за съхранение.