КОНТАКТНИ ЛЕЩИ

Контактни лещи за очи  

Контактните лещи са алтернатива за корекция на зрението. Както при очилата, контактните лещи не са само медицински. В категорията лещи за очи попадат и естетичните цветни лещи.

Контактните лещи са оптични лещи, поставяни директно в окото за корекция на зрителните смущения, предизвикани от различни отклонения (далекогледство, късогледство, астигматизъм и др.). Контактните лещи са забележителна алтернатива на очилата. Благодарение на тях се избягват проблеми, предизвикани от носенето на очила, като ограничено полезрение, оптически измами, запотяване на стъклата, затрудняване практикуването на някои спортове. Лещите имат много предимства пред очилата - те са невидими, понасят се лесно, не се замъгляват при промяна на температурата, не ограничават зрителното поле, дават по-добра корекция на зрението от очилата. Лещите, обаче, изискват много повече грижи и средства. Неправилното им съхранение и употреба ги правят опасни за очите и могат да доведат до сериозно увреждане на роговицата.

Според материала на лещата съществуват два вида контактни лещи – меки и твърди.

Има разделение и в режима на носене на контактните лещи. Те биват еднодневни контактни лещи, едномесечни контактни лещи, тримесечни контактни лещи и други. Това означава, че след изтичане на съответния срок, лещите трябва да бъдат заменени с нови. Безспорно, най-безопасен от хигиенична гледна точка е ежедневния режим на смяна – всяка сутрин се отваря нов чифт лещи, който вечерта се изхвърля. На практика риск от натрупване на инфекции е сведен до минимум. Не се налага и ползването на разтвори за съхранение.

Разделението на контактните лещи, според вида корекция, е:
 - диоптрични лещи – за корекция на късогледство или далекогледство;
 - торични лещи – астигматични контактни лещи;
 - цветни лещи – за корекция цвета на ириса, козметични /без диоптър/ и диоптрични;
 - терапевтични лещи  – при очна травма или инфекция;
 - мултифокални лещи - коригират зрението както за далеч, така и за близо.